Patlamadan Korunma Dokümanı

Çalışanların “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereği; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla bir doküman hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerleri için bu doküman eğitimli ve profesyonel Mühendisleri ile hazırlamaktadır
 
 
1) ATEX ne demek?
 
94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri
Atex Standartları
a) TS EN 60079-10-1 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler
b) TS EN 60079-10-2 : 2009-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosferler
Ülkemizdeki Atex Yönetmelikleri
a) Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
b)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
2) GENEL YANGIN BİLGİLERİ
 
Detenasyon, Deflagrasyon, Bleve, Backdraft, Flashback nedir?
3) SIVI BUHARI VE GAZ PATLAMA MEKANİZMALARI
 
Parlama Noktası, Özgül Ağırlık, Genleşme Katsayısı, Alt ve Üst Limitleri, Kendiliğinden Tutuşma, Buharlaşama
4) PATLAMA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ patlamadan_korunma2
 
Ortamda Yanıcı Madde Var mı?
Havadaki Dağılım Patlamaya Yol Açabilir mi?
Patlayıcı Ortam Nerelerde Oluşabilir?
Tehlikeli Patlayıcı Ortam Oluşması Mümkün mü?
5) TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI
 
Gazlar ve Tozlar için Tehlikeli Bölgeler
Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılması Nasıl Yapılır ?
Patlayıcı Ortamların Sınıflandırılmasında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika Görüşü
“Explosion Proof” ile “Explosion Protected” arasındaki farklar
NEC 500 (National Electrical ode) Class ZONE ve DIVISION Karşılaştırma
6) EN 60079-10-1 : 2009-TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI PATLAYICI GAZ ATMOSFERLER STANDARDI UYGULAMALARI
 
Boşalma hızı nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi Veren Kaynaklar,
Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları
Mutlak Basınç,Efektif Basınç,Mutlak Sıcaklık nedir?
Havalandırma nasıl değerlendirilir? Asgari Havalandırma Akış Hızı , Tehlikeli Bölge Hacmi ,
Havalandırma Dereceleri (iyi, Orta, Kötü), Kalıcılık Süresi , Hava Değişim Sayısı Hesaplamaları
Zone Tayini nasıl yapılır? Zone Tayini ( ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2 ) Tehlikeli Alan Boyutu ( r ),
Zone İşaretlemeleri
EN 60079 – 10 Yanıcı Sıvı Ve Gazlar ZONE hesaplanması
EN 60079 -10 -1 Standardına Göre Örnek Uygulamalar
7) MİNUMUM ATEŞLEME ENERJİSİ VE ATEŞLEME KAYNAKLARI
 
Minimum Ateşleme Enerjisi Nedir ?
Ateşleme Kaynakları nelerdir?
8) EN 60079-10-2 , NFPA 499: 1997 , NFPA 654: 2006 TOZLAR ZONE BELİRLENMESİ
 
Toz Patlama Pentagonu
Tutuşabilir Toz Nedir? Hibrid Karışım Nedir?
Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi
Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolüpatlamadan_korunma2
Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar
9) HARTMANN BOMBASI NEDİR? Kst NASIL BELİRLENİR?
 
Patlama Aralığı, Patlamaya Hazır Minimum Konsantrasyon
10) TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
 
Deşarj Kaynakları Nedir?
Saçaklı deşarj, Korona deşarjı, Yayılan saçaklı deşarj, Hacim/Huni deşarjı
Tozun Kimyası ve Patlama Şiddetine Etkisi
Nem Etkisi, Oksijen Etkisi, Tozların Tehlike Derecesini Belirleyen Önemli Veriler
Tutuşma Hassasiyeti ve Patlama Şiddetine Etki Eden Faktörler
MIE (Minimum Ignition Energy) Minimum Tutuşma Enerjisi ,
MIE ve Toz Bulutu Konsantrasyonu İlişkisi
11) EN 60079-10-2: 2009’a GÖRE TOZLAR; PATLAYICI ORTAM HESABI NASIL BELİRLENİR?
 
Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir? Temizlik Şartlarının Değerlendirilmesi
Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genişliği
Kst (Dust deflagration index) ve değeri ve patlayıcı toz sınıfı ve olasılık ilişkisi
Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006’ya Göre;
Toz katman kalınlığı, Toz katman kalınlığı ile Alan Sınıflandırması
Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir? Dow-F&EI Endeksi’ne Göre Sınıflandırma;
Endeksin kullanımı ve Alan Sınıflandırması
12) ÖRNEKLER (EN 60079-10-2, NFPA 499:1997 ve NFPA 654:2006)
 
Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi
ATEX 100a ve Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile, IEC ve EN ye göre ısı grupları,
13) PATLAMAYA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER
 
Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone’a göre Ekipman Seçimi
Birincil,İkincil ve Üçüncül Önlemler
14) EXPROOF CİHAZLARIN GRUPLANDIRILMASI           RTEmagicC_service_zone.jpg
 
Bölgelere Göre Koruma Tiplerinin Kullanımı
Ex-Proof Malzemeler Koruma Tipleri
15) PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI
tüm hakkları saklıdır. TURKUAZ OSGB